TESTA

ČO PONÚKAME….

V oblasti sprostredkovania predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností, Vám ponúkame komplexné poradenstvo, vrátane právnych služieb a úkonov s tým spojených, rovnako sa na nás môžete obrátiť ak potrebujete Odhad trhových cien nehnuteľností pre potreby súdneho, alebo dedičského konania, geodetické služby, súdnoznalecké posudky, hypoúver… Naša ponuka je rozdelená do viacerých kategórií – podľa typu nehnuteľnosti. Ak by ste však mali otázky k predmetnej nehnuteľnosti na ktoré ste nenašli odpovede na týchto stránkach, neváhajte nás prosím kontaktovať telefonicky, alebo e-mailom. O každej z tu uvedených nehnuteľností Vám ochotne poskytneme všetky nám dostupné informácie, vrátane fotodokumentácie. Na slovenskom trhu s nehnuteľnosťami sme k Vašej spokojnosti od roku 2000 a verím, že Vaše realitné požiadavky budeme ešte veľa rokov úspešne realizovať.

____________________________

DD

Ďakujem za prejav dôvery, teším sa na spoluprácu a stretnutie s Vami. Prajem Vám pekný úspešný deň a všetko dobré – Drahoslav Denkóci, konateľ spoločnosti