Dobrý deň, na liste vlastníctva ktorý mi dala realitná kancelária pri podpise rezervačnej zmluvy je napísané „zákonné záložné právo v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov“, čo to pre mňa znamená? Ďakujem.

Zákonné záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa domu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva a na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktoré urobil vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome. Ďalej sa § 15 uvádza že toto záložné právo vzniká zo zákona k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome v prospech spoločenstva. V prípade ak sa spoločenstvo nezriaďuje, vzniká zo zákona záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vznik a zánik záložného práva sa zapíše do katastra nehnuteľností. Zjednodušene povedané ide o to, že ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru z nejakého dôvodu prestane platiť za platby do fondu opráv, tak ostatní majitelia bytov v danom bytovom dome, kde sa nachádza aj byt neplatiča môžu uspokojiť túto pohľadávku realizáciou svojho zákonného záložného práva k bytu. Tieto dlhy vymáha spoločenstvo súdnou cestou alebo mimosúdnym konaním.

-DD (2018)-